Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania ...08 Lis 2018 12:58

Nazwa szkolenia:   Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów i sporów Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  administracji publicznej szczególnie: kadry kierowniczej Termin I:  04 grudnia 2018         Miejsce:   [ ... ]

SzkoleniaSprawdź
Pomoc de minimis w aspekcie prawidłowej realizacj...08 Lis 2018 09:37

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników: Urzędów Pracy Nazwa szkolenia: Pomoc de minimis w aspekcie prawidłowej                           [ ... ]

dla PUPSprawdź
Pozostałe szkolenia

Realizacja procedur organizacji szkoleń – praktyczny warsztat dla doradców klienta

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy

Nazwa szkolenia:

Realizacja procedur organizacji szkoleń –

praktyczny warsztat dla doradców klienta

Cel szkolenia: 

Nabycie umiejętności realizacji szkoleń według przygotowanych procedur.

 

Termin: 9 listopada 2018           Miejsce: Łódź           Cena: 359 zł

Termin: 3 grudnia 2018           Miejsce: Warszawa           Cena: 449 zł

Cena przy zapisie trzech osób: 1 257 zł (tylko 419 zł od osoby!)

Szkolenia odbywać się będą w godzinach 09:00-15:00

Szczegółowy program szkolenia:

  1. Organizacja szkoleń dla bezrobotnych - podstawy prawne.
  2. Diagnoza zapotrzebowania na szkolenia dla osób bezrobotnych.
  3. Przygotowanie planu szkoleń.
  4. Prowadzenie naboru na szkolenia.
  5. Realizacja szkolenia.
  6. Monitorowanie przebiegu szkolenia.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabędzie umiejętności:

analizy podstaw prawnych organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych,

dokonania diagnozy zapotrzebowania na szkolenia na podstawie dokumentów źródłowych,

opracowania planu szkoleń,

przygotowania i przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w trybie indywidualnym, trybie grupowym,

prowadzenia monitoringu szkoleń.

Opis trenera:

Absolwent studiów z zakresu zarządzania i marketingu, studia podyplomowe z coachingu i mentoringu w organizacji oraz studia z doradztwa zawodowego i personalnego. Pracownik PUP, p.o. kierownika działu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, inspektor ds. poradnictwa zawodowego, doradca zawodowy II stopnia, posiada doświadczenie trenerskie w szkoleniu pracowników Powiatowych Urzędów Pracy.

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkolenia zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć, obiad.

 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego „Creator” jest placówką kształcenia ustawicznego zarejestrowaną w Łodzi:

-         w Wydziale Edukacji, pod nr ew. Ed.VII. 43200-34/p.n./2005 z dnia 17 listopada 2005 roku.

-        w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, w rejestrze instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.10/00010/2006 z 31.01.2006 roku.